Rozvoj Jesenicka a Olomouckého kraje

31.8. 2021132x

Jak chcete v poslanecké sněmovně přispět k rozvoji Jesenicka?

Největším problémem Olomouckého kraje je bezesporu dopravní obslužnost a stav silnic druhé a třetí třídy. 

Je nutno urychlit výstavbu dálnice Hradec Králové – Mohelnice. Tato měla být zprovozněna již před rekonstrukcí D1 do Brna, aby fungovala jako alternativní trasa. 

Je nutno začít řešit rychlé napojení severu kraje, tedy Šumperku a Jeseníku. Pro urychlení dopravní cesty je nutno zde vybudovat obchvaty obcí a měst. Jak chce kraj zlepšit život na Jesenicku a Šumpersku, když není schopen vybudovat kvalitní dopravní napojení těchto okresů na dopravní síť České republiky? Zde není potřeba stavět tunel skrz Červenohorské sedlo. Tento nápad je nesmysl a pouze by zvýšil tranzitní dopravu do Polska s napojením na dálnici u Wroclavi. Rychlým napojením je vybudování rychlostní komunikace s obchvaty měst a obcí od Mohelnice do Jeseníku.

Rovněž stav silnic druhé a třetí třídy, které jsou ve správě kraje, je nutno vyřešit. Finanční prostředky na opravy silnic jsou silně podhodnocené. Je nutno změnit rozpočtové určení daní a zvýšit objem financí na opravy s ohledem na velkou rozlehlost Olomouckého kraje.

Dalším problémem Jesenicka je nedostatek kvalitních učitelů především ve školách v malých obcích. Toto je nutno řešit kvalitním finančním ohodnocením učitelů tak, aby toto povolání bylo lukrativní a prestižní. Jejich mzda by měla být na dvojnásobku průměrné mzdy, tedy kolem 60 tisíc korun. Mzdy je nutno diferencovat podle kvality práce učitele a jeho průběžného vzdělávání. Bohužel někteří učitelé v době lock-down při prezenční výuce neuměli ani spustit počítač. Jedná se o naše děti a investice do jejich vzdělávání je investicí do naší budoucnosti.

Čím by se Vaše práce měla odlišovat od slibů (činnosti) předchozích zástupců Jesenicka v parlamentu?

Myslím, že nebylo moc poslanců, kteří se narodili na Jesenicku, prožili zde své dětství, podnikají zde a zaměstnávají stovky pracovníků. Jsem tedy úzce spjatý s tímto regionem a zajistil jsem práci a obživu pro mnoho rodin. Vůči lidem, kteří u mne pracují mám samozřejmě i odpovědnost. I v době největších ekonomických krizí, lidé u mne vždy brali svoji mzdu pravidelně. Vždy jsem plnil slovo, proto se na mne mohou lidé spolehnout. A to platí nejen v podnikání, ale i v politice. Kdo jiný by měl více rozumět problémům tohoto kraje než ten, který se zde narodil a zde podniká.

Proč jste se jako úspěšný podnikatel rozhodl právě pro Trikoloru?

Samozřejmě by bylo pro mne jednodušší starat se jen o sebe, podnikat a nějak proplouvat nastaveným režimem aktuální vládou. Nedá mi to však. Vidím v předvolebních preferencích růst procent u Pirátů, ODS a TOP 09 nebo Přísahy. Prosazování zájmů Pirátů v naší zemi je pro mne nepřijatelné. Nechci zde vítat migranty a nechci být více v područí Bruselu. Stejně tak je pro mne nepřijatelný opětovný nástup TOP 09. Myslím, že máme všichni na paměti zakázky pro vojáky, ať již to byly padáky, letadla CASA nebo obrněné transportéry. Jako by lidé zapomněli na tyto aféry. A toto mne přivádí do politiky. Na lumpárny by se zapomínat nemělo a někdo to musí říkat nahlas i s návrhy řešení. A právě TRIKOLORA, jako pravicová strana je proti směrování, ke kterému nás vede TOP 09 nebo Piráti. Neohneme hřbet před EU, naše zákony musí být nadřazeny zákonům EU. Nepřipustíme nezákonnou migraci. Evropská unie musí lépe hlídat vnější hranici EU, za to si ji platíme. Musíme zastavit další zadlužování naší země, ale ne škrty nákladů, jak nám to v minulosti předvedl pan Kalousek, nýbrž zvýšeným HDP a zastavením plýtvání peněz.

Bráníme
normální svět, svobodu,
děti, zdraví a vaši peněženku

Přidejte se: CHCI BÝT SOUČÁSTÍ
Podpořte nás: CHCI PŘISPĚT DAR

Komentáře