„Zelenější“ železnice? S dieselem?

13.10. 2020136x

Paradox. Tak by se jedním slovem dalo nazvat používání dieselových vlaků na elektrifikovaných tratích. Bohužel, je to však realita.

Ještě do roku 2015 byli dopravci postihováni za to, že jezdí dieselovými vlaky na elektrifikovaných tratích. Důvodem byla snaha o zvýšení ekologie, odstranění výfukových zplodin a hluku. V roce 2015 byla tato sankce Ministerstvem dopravy zrušena. Důvod byl velmi jednoduchý – peníze. Elektrická energie je totiž na rozdíl od nafty zatížena poplatkem za obnovitelné zdroje. Jeho výše je ovlivněna mimo jiné i chybami naší vlády v minulosti, kdy byly poskytnuty vysoké dotace na obnovitelné zdroje. Ať již v tom byly zájmy kohokoliv, výsledkem je, že na to doplácíme jako spotřebitelé jak v domácnostech, tak i v průmyslu a dopravě. A právě doprava osob a zboží spotřebuje u nás nejvíce energie. Je to celých 25 % veškeré energie. Sice v domácnosti a průmyslu se daří snižovat spotřebu energie. V dopravě ale naopak je spotřeba meziročně zvyšována.

A právě vysoká cena elektrické energie, a to i díky poplatku za obnovitelné zdroje, je důvodem, proč dopravci raději využívají dieselové vlaky, jejichž provoz je levnější. Samozřejmě to není jediný důvod; je to rovněž proto, že ceny pořízení motorových jednotek jsou nižší než elektrické. Tak je možno za stejné peníze pořídit více vozidel než při pořizování elektrických jednotek.

Do roku 2015 museli dopravci platit přirážku cca 17 % za jízdu dieselovým vlakem po elektrifikované trati. To sice krátkodobě bylo zrušeno, ale od roku 2025 se předpokládá znovuzavedení této „sankce“. Pokud však nedojde ke změně nákladových vstupů, nedojde ani ke změně v plném užití vlaků s elektrickým pohonem na elektrifikovaných tratích.

Aby bylo dosaženo „zelenější“ železnice, musí být k tomu vytvářeny i další podmínky. Jednou z nich je i přeprava delšími vlaky. Uvolnění monopolu Českých drah na zajišťování přeprav osob i zboží po železnici v sobě přineslo i velký nárůst počtu vlaků na tratích. Cestou k zefektivnění dopravy a tím i k vyšší ekologii je snížení počtu vlaků a zajišťování přeprav osob s delšími soupravami. Dnes však k tomu nejsou dopravci nuceni ani tarifně. Pokud se bude nadále používat pro výpočet ceny za užití dopravní cesty hmotnostní kategorie, tak nic nemotivuje dopravce k delším vlakům.

„Zelenější“ železnice je určitě dobrá věc. Změna však nepřijde pouze díky nařízením a sankcím. Nutno je změnit systém.

Bráníme
normální svět, svobodu,
děti, zdraví a vaši peněženku

Přidejte se: CHCI BÝT SOUČÁSTÍ
Podpořte nás: CHCI PŘISPĚT DAR

Komentáře