Vláda teoretiků a nekompetentních samozvaných odborníků musí skončit

3.9. 2021234x

Populismus současné vlády prohlubuje zadlužení naší země pro mnoho dalších generací. Přitom vládní garnitura svými zmatečnými a neodbornými rozhodnutími v době pandemie Covid-19 zbytečně utratila miliardy korun za předražené zdravotní pomůcky. Vláda teoretiků a nekompetentních samozvaných odborníků musí skončit. Spolu se svými zaměstnanci jsem dosáhl mimořádných výsledků v rozvoji velké výrobní firmy, přestáli jsme jak krizové časy, tak oslavovali úspěchy 30-leté poctivé práce. Je důležité, aby sněmovna byla složena z poslanců, kteří jsou fundovanými odborníky ve svém oboru a mají za sebou dlouholetou praxi a životní zkušenosti.

Ve Sněmovně chci prosazovat: zastavení dalšího zadlužování státu, opětovné nastartování ekonomiky, vyšší soběstačnost, rozvoj průmyslu a dopravní infrastruktury. Stát musí minimalizovat svoje zásahy do podnikání, jeho úkolem je nepřekážet v podnikání a zaměstnávání lidí. Má být občanům oporou a motivovat je k ekonomickému rozvoji a zvyšování životní úrovně. Daňový systém musí být jednoduchý a srozumitelný, s jednotnou daňovou sazbou 15 procent. Je nutno omezit nadřazenost zákonů EU nad našimi zákony. Nutno omezit centrální přerozdělování našich daní formou evropských dotací do zbytečných projektů a zvýhodňování jedněch podnikatelů před jinými. Je potřebné a důležité zachovat naše světově známé zlaté české ručičky, lásku k rodné zemi a naději pro další generaci hrdých Čechů.

Bráníme
normální svět, svobodu,
děti, zdraví a vaši peněženku

Přidejte se: CHCI BÝT SOUČÁSTÍ
Podpořte nás: CHCI PŘISPĚT DAR

Komentáře